لبنیات صباح گروه صنعتی صباح با مدیریت آقای احمد ابراهیمی در سال 1379 واقع در استان گلستان، گنبد کاووس، شهرک صنعتی آقچلی با قدمت قریب به ۲۰ سال شروع به فعالیت نمود؛ این مجموعه تولید کننده محصولات لبنی با دریافتی شیر کلیه کارخانه ها حدود ۱۰۰۰ تن در روز می باشد . اولین کارخانه گروه صنعتی صباح تحت عنوان فوق در سال...

ادامه